2017-08-16 09.11

Hyressubventioner för elever

Vid arbetsutskottets möte 2017-06-29 har förslag lämnats till nämnden för bildning, fritid och kultur om nya regler gällande hyressubventioner för elever vid Härjedalens gymnasium. Beslut tas vid nämndens möte 2017-08-25.

Härjedalens kommun lämnar bidrag till eleven med 25 % av hyreskostnaden under 12 månader, dock högst 1 000 kr per månad.

Eleven tecknar avtal med valfri hyresvärd.

De nya reglerna gäller från och med 1 januari 2018 och omfattar även de elever vid Härjedalens gymnasium som tecknat nya hyresavtal inför höstterminen 2017. De elever som tidigare tecknat avtal om elevboende påverkas inte av de nya reglerna.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-08-16 09.11
av Henry Jonasson