Härjedalens gymnasium

Härjedalens gymnasium är en lagom stor skola med strax över 250 elever och 40 medarbetare. Skolan erbjuder 6 nationella program, varav 3 är yrkesförberedande, 3 högskoleförberedande och introduktionsprogrammet.

Du läser många gymnasiegemensamma ämnen tillsammans med elever från andra program. Elever berättar ofta om god sammanhållning där man lär känna varandra över programgränserna.

Elever som är intresserade av elevboende kontaktar bostadsbolaget Härjegårdar och uppger vilket program de ska gå.
www.harjegardar.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

För dig som har lång resväg finns möjlighet att söka inackorderingstillägg av kommunen.

En gymnasieexamen innehåller 2 500 poäng och utöver kurserna som står vid varje program läser du även individuella val och skriver ett gymnasiearbete (100 poäng) med koppling till ditt program. I din utbildning läser du 200 poäng individuellt val.

Elever i de högskoleförberedande programmen genomför studieresor till Stockholm och Berlin. Studieresorna är viktiga delar i flera av kurserna.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg söks om inför varje nytt läsår. Ändrade förhållanden måste meddelas hemkommunen. Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet.

Om du behöver ytterligare information ring 0680-161 30.

Blanketteröppnas i nytt fönster

Bostäder för elever

Bostad i Sveg
Kontakta Härjegårdar Fastighets AB 0680-16950

Studieekonomisk hjälp

Studiehjälp (för elever 16-20 år)
Studiebidrag, 1 050 kronor per månad, gäller utan ansökan
Inackorderingstillägg, 1 500 kronor per månad
Extra tillägg, 285-855 kronor per månad beroende på ekonomiskt underlag i familjen.

Studiebidraget utbetalas utan ansökan. Elev, som varit frånvarande från undervisningen under minst 15 kalenderdagar iföljd, ska rapporteras till expeditionen. Sjukdom räknas inte som frånvaro. Frånvaro om minst 15 kalenderdagar i följd ger inte rätt till studiestöd. För att få övriga bidrag måste en prövning ske.

Ansökningsblanketter finns hos kurator och skickas till
CSN
Postservice
833 81 Strömsund

"Härjedalens gymnasium, den lilla skolan med det oändligt stora hjärtat. jag skulle inte byta ut min gymnasietid mot något annat i hela världen."

-Avgående elevrådsordförande Ebba i hennes studenttal juni 2017.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-10-24 16.35
av Åsa Evertsdotter